Các giải pháp bảo vệ tài sản vật lý mạng của VFT sử dụng công nghệ cảm biến sợi quang dựa trên laser để phát hiện truy cập cáp trái phép, khai thác dữ liệu, giả mạo và trộm cáp.

Mối đe dọa đối với mạng doanh nghiệp

Theo truyền thống, an ninh mạng tập trung vào việc bảo vệ cơ sở dữ liệu khách hàng và các tài sản CNTT khác bằng cách sử dụng tường lửa, mã hóa và phát hiện vi-rút. Các giải pháp truy cập internet này còn thiếu sót khi nói đến cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp, thường có thể mở rộng ra ngoài cơ sở của tổ chức.

Bản chất phân tán của mạng doanh nghiệp kết hợp với khả năng truy cập của chúng khiến chúng trở thành một trong những tài nguyên hoạt động dễ bị tổn thương nhất trong bất kỳ tổ chức nào. Đối với các nhà sản xuất, tiện ích và công ty năng lượng, mạng công nghiệp là không thể thiếu đối với hoạt động hàng ngày của công ty và thậm chí còn gây ra rủi ro nghiêm trọng hơn mạng CNTT của công ty.

Một số mối đe dọa mạng mới nổi nghiêm trọng nhất liên quan đến tội phạm nắm quyền kiểm soát các mạng quân sự, công nghiệp và doanh nghiệp để đánh cắp thông tin quan trọng, làm gián đoạn hoạt động và thậm chí phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng. Các tổ chức đã bị xâm phạm do dữ liệu bị lấy cắp khỏi mạng hoặc bị gián đoạn dịch vụ do liên kết dữ liệu bị cắt đứt và thậm chí là bị đánh cắp cáp đơn giản. Mối đe dọa mới này đòi hỏi mức độ bảo mật cao hơn để đảm bảo rằng tài nguyên CNTT và thông tin liên lạc quan trọng được bảo vệ. Sự phát triển liên tục của phần mềm phá mã chứng tỏ rằng chỉ mã hóa thôi là không đủ để đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp được bảo vệ. Trong nhiều năm, các mạng quân sự phức tạp đã kết hợp mã hóa với bảo mật cơ sở hạ tầng vật lý. Tăng cường cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp là một thành phần bảo mật thiết yếu để bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng ngày nay.

Mối đe dọa mới này đòi hỏi mức độ bảo mật cao hơn để đảm bảo rằng tài nguyên CNTT và thông tin liên lạc quan trọng được bảo vệ. Sự phát triển liên tục của phần mềm phá mã chứng tỏ rằng chỉ mã hóa thôi là không đủ để đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp được bảo vệ. Trong nhiều năm, các mạng quân sự phức tạp đã kết hợp mã hóa với bảo mật cơ sở hạ tầng vật lý. Tăng cường cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp là một thành phần bảo mật thiết yếu để bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng ngày nay.

Xâm nhập vành đai

Hệ thống an ninh chu vi nâng cao để phát hiện xâm nhập

Đọc thêm

Bảo vệ đường ống

Hệ thống giám sát an ninh đường ống cảnh báo sớm đã được chứng minh

Đọc thêm

Bảo mật dữ liệu

Hệ thống giám sát an ninh mạng dữ liệu cáp quang

Đọc thêm