Hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà mô tả chức năng được cung cấp bởi hệ thống điều khiển của tòa nhà với các thiết bị phân tán.

Hệ thống điều khiển là Mạng thiết bị điện tử thông minh, được vi tính hóa, được thiết kế để giám sát và điều khiển các hệ thống Cơ, Điện, Chiếu sáng và Bên thứ 3 khác từ một nguồn và có thể truy cập qua Mạng nội bộ/Internet.

VFT cung cấp các hệ thống tích hợp đầy đủ, có khả năng tương tác hoàn toàn, tích hợp có nghĩa là VFT tập hợp nhiều hệ thống tòa nhà khác nhau {CCTV, Access, Barrier, Lighting, Fire Alarm & Other Services vào một nền tảng duy nhất}.

Do đó, kết hợp các điều khiển tốt nhất từ ​​nhiều thiết bị khác nhau – thu thập dữ liệu về việc DDC gửi dữ liệu tương tự đến Trung tâm Điều khiển Chỉ huy Trung tâm với Hệ thống & Hỗ trợ Tự động hóa Tòa nhà tuyệt vời.

Kết quả là quản lý tòa nhà tập trung và toàn diện – được vận hành, kiểm soát và giám sát bởi người vận hành, biết rõ những gì đang xảy ra trong và xung quanh toàn bộ tòa nhà cũng như thực hiện các hành động khắc phục cần thiết.

Các giải pháp hàng đầu trong ngành đến từ sự cống hiến không mệt mỏi để cung cấp các hệ thống mở và tích hợp liền mạch các biện pháp điều khiển HVAC/an toàn cháy nổ/sinh mạng, an ninh, chiếu sáng và các điều khiển HVAC khác.

VFT có kinh nghiệm tích hợp Hệ thống HVAC thông qua các giao thức BACnet MS/TP, LON & BACnet Over-IP tiêu chuẩn công nghiệp.

VFT hợp tác với DisTech Control Inc – Canada & Schneider Electric – USA để hoàn thiện các Giải pháp Kiểm soát An ninh & BMS.

Hệ thống iBMS phải được cài đặt tại:

 • Tòa nhà văn phòng lớn
 • Cơ sở công nghiệp và sản xuất
 • Cơ sở giáo dục
 • Văn phòng Chính phủ
 • Trụ sở Quân đội & Cảnh sát và Cơ sở Khu vực
 • Khách sạn, Bệnh viện & Trung tâm mua sắmS
 • Quốc hội, Hội trường, Sân bay
 • Kho lạnh và kho chứa hàng hóa
 • Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát của Cảnh sát và
 • Cơ quan thực thi pháp luật

Cơ sở tích hợp của bên thứ 3:

 • Tích hợp giao thức mở với các Hệ thống Tòa nhà khác (Máy phát điện, Rào chắn và Máy làm lạnh)
 • Điều khiển ánh sáng
 • Hạn chế nhu cầu bảo tồn năng lượng
 • Hệ thống quản lý tiện ích và kiểm soát tưới tiêu
 • Thanh toán cho người thuê nhà
 • Giải pháp bảo mật cho truy cập và tích hợp camera quan sát
 • Tích hợp an toàn cháy nổ và cuộc sống
 • Hệ thống kiểm soát khói
 • Mạng diện rộng
 • Hỗ trợ IP với quyền truy cập web