VF&T là chuyên gia di chuyển các dịch vụ cơ sở hạ tầng văn phòng, đảm bảo việc di dời hệ thống CNTT của bạn diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Nhóm của chúng tôi cung cấp khả năng lập kế hoạch chuyên nghiệp, thực hiện liền mạch và giảm thiểu sự gián đoạn cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Dịch vụ Di dời & Chuyển đổi cơ sở hạ tầng CNTT đóng vai trò thiết yếu trong việc nâng cấp, tối ưu hóa hoặc thay đổi hệ thống CNTT của doanh nghiệp. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động như:

1. Lập kế hoạch:

 • Phân tích nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Đánh giá hệ thống CNTT hiện tại.
 • Lập kế hoạch chi tiết cho quá trình di dời hoặc chuyển đổi, bao gồm thời gian, chi phí và các rủi ro tiềm ẩn.

2. Di dời:

 • Tháo dỡ và vận chuyển các thiết bị CNTT cũ.
 • Lắp đặt và cấu hình các thiết bị CNTT mới.
 • Chuyển đổi dữ liệu và ứng dụng sang hệ thống mới.

3. Chuyển đổi:

 • Cấu hình và tối ưu hóa hệ thống CNTT mới.
 • Huấn luyện nhân viên sử dụng hệ thống mới.
 • Hỗ trợ kỹ thuật sau khi chuyển đổi.

Lợi ích của dịch vụ Di dời & Chuyển đổi cơ sở hạ tầng CNTT:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.
 • Tăng cường bảo mật và khả năng phục hồi dữ liệu.
 • Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì.
 • Đảm bảo sự tương thích với các công nghệ mới.

Dịch vụ Di dời & Chuyển đổi cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp với các doanh nghiệp:

 • Muốn nâng cấp hệ thống CNTT hiện tại.
 • Cần thay đổi hệ thống CNTT để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mới.
 • Muốn tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.
 • Muốn tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì hệ thống CNTT.

Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín và giàu kinh nghiệm là yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình di dời và chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Hãy giao phó việc di dời cơ sở hạ tầng văn phòng quan trọng của bạn cho đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi. VF&T hiểu những thách thức của việc di dời CNTT và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.