HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH

Hệ thống SMATV

smatv, iptv, hệ thống gọi y tá và liên lạc nội bộ

SMATV là viết tắt của Satellite Master Antenna Television, dùng để chỉ hệ thống sử dụng nhiều vệ tinh để phát tín hiệu truyền hình và âm thanh nhằm tạo ra một tín hiệu cáp tích hợp duy nhất để phân phối đến các hộ gia đình hoặc văn phòng trong một tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà, đặc biệt là Khách sạn, Căn hộ, Văn phòng vân vân.

Hệ thống gọi y tá

Chăm sóc bệnh nhân chắc chắn là mục tiêu chính của tất cả các bệnh viện và Viện dưỡng lão.

Do đó, cần phải cung cấp một đường dây liên lạc chuyên dụng cho mỗi bệnh nhân để bệnh nhân có thể thu hút sự chú ý của y tá từ giường của mình bất cứ khi nào cần thiết.

Chúng tôi có thể cung cấp Hệ thống gọi y tá tốt nhất, cung cấp giải pháp hoàn hảo cho các bệnh viện và viện dưỡng lão.

Bố cục mạng

Bố cục mạng liên lạc