Giữ cho tổ chức của bạn hoạt động.

Trung tâm dữ liệu ngày nay hỗ trợ điện toán mật độ cao, nhiều người thuê và đang tạo điều kiện cho các loại nền tảng mới xung quanh ảo hóa và điện toán đám mây. Những nền tảng phần cứng mới này đang được đặt trong trung tâm dữ liệu và có những yêu cầu về nguồn điện mới. Hãy nhớ rằng, mặc dù các tổ chức đang hợp nhất và tạo ra hiệu quả xung quanh trung tâm dữ liệu hiện đại – nhưng những thay đổi về phần cứng của trung tâm dữ liệu đòi hỏi phải thay đổi về nguồn điện.

Mức tiêu thụ điện năng trung bình tại tủ mạng vẫn đang tăng lên. Trên thực tế, hiệu suất tăng lên đồng nghĩa với việc có nhiều năng lượng hơn cho các máy chủ để hỗ trợ sự phát triển của trung tâm dữ liệu. Các trung tâm dữ liệu nhận thấy rằng họ phải triển khai ngày càng nhiều năng lượng hơn cho giá đỡ của mình.

Đã đến lúc cung cấp năng lượng cao cho giá đỡ của bạn chưa? Tổ chức của bạn có tích cực phát triển và áp dụng các công nghệ mới không? Cho dù bạn vận hành một trung tâm dữ liệu lớn, trung bình hay thậm chí nhỏ, có lẽ đã đến lúc bạn nên cân nhắc việc đánh giá các yêu cầu về năng lượng và làm mát của mình. Để tham khảo ý kiến ​​chuyên gia VFT về các giải pháp trung tâm dữ liệu có quy mô phù hợp, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản VFT của bạn.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT của bạn với các giải pháp cho thuê ngắn và dài hạn của VFT. Ứng dụng ngay công nghệ bạn cần mà không cần phải trả trước toàn bộ chi phí.
Tìm hiểu thêm