Tự tin đưa ra các quyết định về cơ sở hạ tầng

Với làn sóng các ứng dụng mới, phân tích dữ liệu lớn và dịch vụ dựa trên đám mây đang đến với trung tâm dữ liệu của bạn, nhu cầu về băng thông hữu hạn trong mạng của bạn ngày càng tăng. Khi bạn kết hợp những xu hướng này với lực lượng lao động di động ngày càng tăng đang sử dụng nhiều loại thiết bị và ứng dụng di động khác nhau, bạn sẽ được yêu cầu ứng phó với những thách thức bảo mật và cơ sở hạ tầng ngày càng phức tạp hơn. May mắn thay, các chuyên gia của VF&T sẵn sàng giúp bạn xác định và triển khai giải pháp mạng phù hợp.

Từ trung tâm dữ liệu đến cộng tác, từ di động đến bảo mật, tại cơ sở hoặc trên đám mây, VF&T cung cấp các giải pháp mạng dựa trên các công nghệ mới nhất của ngành. Các chuyên gia của VF&T có thể loại bỏ sự phức tạp khi triển khai mạng bằng cách thiết kế, nâng cấp và triển khai các kiến ​​trúc tiết kiệm chi phí để mang lại thời gian phản hồi tốt hơn, độ ổn định cao hơn cũng như độ tin cậy và bảo mật được nâng cao.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT của bạn với các giải pháp cho thuê ngắn và dài hạn của VFT. Ứng dụng ngay công nghệ bạn cần mà không cần phải trả trước toàn bộ chi phí.
Tìm hiểu thêm