FFT có dòng hệ thống phát hiện xâm nhập cáp quang hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các giải pháp PIDS toàn diện từ những địa điểm nhỏ nhất đến lớn nhất và đến những địa điểm có yêu cầu khắt khe nhất trên toàn thế giới. Nhiều hệ thống và công nghệ có thể được nối mạng với nhau để giám sát các khoảng cách phức tạp hoặc xa hơn như biên giới quốc gia.

 • Các hệ thống bảo mật chu vi tiên tiến nhất hiện có để phát hiện các nỗ lực xâm nhập
 • Phát hiện và định vị xâm nhập chu vi hiệu suất cao
 • Thiết lập các tiêu chuẩn mới cho cả độ nhạy và kiểm soát cảnh báo phiền toái
 • Giải pháp tăng cường cho các địa điểm yêu cầu dự phòng và bảo vệ cắt cáp cảm biến
 • Không có thiết bị điện tử hoặc năng lượng tại hiện trường
 • Miễn nhiễm với EMI/RFI

Giải pháp an ninh mạng

 • Những căn cứ quân đội
 • Cơ sở chính phủ
 • Nhà máy lọc dầu
 • Nhà máy hóa dầu
 • Nhà máy điện và trạm biến áp
 • Cảng biển
 • Biên giới quốc gia
 • Sân bay
 • Cụm công nghiệp
 • khu dân cư VIP
 • Bãi chứa
 • Trạm bơm và vị trí van chặn