Lấy an toàn tính mạng là chìa khóa, VFT hợp tác với các công ty lớn để cung cấp giải pháp tốt nhất cho tất cả Hệ thống Âm thanh Công cộng và Nhạc nền của bạn  yêu cầu.

Cho dù đó là hệ thống âm thanh công nghiệp, thương mại hay dân dụng, VFT  có kinh nghiệm và chuyên môn để thực hiện nó. Với nhiều Giải pháp dựa trên mạng, hệ thống của chúng tôi có thể tăng cường âm thanh trong các nhà hàng nhỏ đến các nhà máy lớn, từ các tòa nhà dân cư đến trung tâm thương mại.

Chúng tôi đã cung cấp một số hệ thống tăng cường âm thanh lớn nhất trong khu vực này.

Tính năng nổi bật là:

  • Hệ thống có thể nối mạng hoàn toàn cung cấp khả năng phân phối âm thanh gần như vô hạn.
  • Giao diện mạng từ xa giúp giảm chi phí bảo trì và cấu hình lại hệ thống.
  • Tin nhắn và âm báo thức có thể cấu hình đầy đủ.

Hệ thống PA/BGM có thể được chia thành một hoặc nhiều vùng có thể được truy cập độc lập để phát sóng thông báo hoặc cảnh báo. Chương trình phát sóng được truyền qua loa được lắp đặt khắp cơ sở. Hệ thống cho phép các cuộc gọi giữa nó và bất kỳ hệ thống địa chỉ công cộng hiện có nào.