Hệ thống giám sát và kiểm soát truy cập là một cơ chế trong đó hệ thống cấp hoặc thu hồi quyền truy cập một số dữ liệu hoặc ứng dụng hoặc thực hiện một số hành động.

Nó cho phép cơ quan có thẩm quyền kiểm soát quyền truy cập vào các khu vực và tài nguyên trong cơ sở vật chất hoặc hệ thống thông tin dựa trên máy tính nhất định.

Ứng dụng sử dụng kiểm soát truy cập bao gồm bộ điều khiển nối tiếp, bộ điều khiển chính và phụ nối tiếp, bộ điều khiển chính nối tiếp & đầu đọc thông minh, bộ điều khiển nối tiếp với máy chủ đầu cuối, bộ điều khiển chính hỗ trợ mạng, bộ điều khiển IP & đầu đọc IP.

Hệ thống quản lý bãi đậu xe hoặc lối vào bãi đậu xe được sử dụng để quản lý và kiểm soát cơ sở đỗ xe và cung cấp mức độ an ninh cao cho các phương tiện đang đỗ. Dòng xe tự do có thể bị giới hạn bởi Rào chắn được kết nối thông qua Kiểm soát truy cập hoặc Hệ thống nhận dạng biển số.

Các hệ thống được đề cập bên dưới là các tùy chọn Kiểm soát truy cập – Tùy theo yêu cầu của Dự án và Người dùng cuối:

 • Rào cản bùng nổ
 • nâng cao bollards
 • Chặn đường cho Đại sứ quán hoặc Khách sạn
 • Hệ thống nhận dạng biển số hoặc biển số tự động
 • Hệ thống quét xe
 • Cửa quay có chiều cao đầy đủ hoặc chiều cao đến thắt lưng
 • Hệ thống soi chiếu xe tại biên giới hoặc các giao lộ liên thành phố

Chúng tôi có thể cung cấp cấp doanh nghiệp các hệ thống sau:

 • Giải pháp hệ thống kiểm soát truy cập
 • Hệ thống giám sát CCTV
 • Chu vi hàng rào & Hệ thống báo động xâm nhập bên trong
 • cũng như các giải pháp được quản lý và lưu trữ