Tự tin đưa ra quyết định về phần mềm

Từ hệ điều hành đến thông tin kinh doanh, ảo hóa đến bảo mật và năng suất văn phòng đến CAD/CAM, VF&T có thể cung cấp phần mềm và hỗ trợ để điều hành tổ chức của bạn hiệu quả hơn. Tận dụng kiến ​​thức chuyên môn của chúng tôi cho mọi việc, từ việc chọn phần mềm và chương trình cấp phép phù hợp đến các dịch vụ triển khai và hình ảnh hệ thống.

Dù tại chỗ hay trên đám mây, các ứng dụng kinh doanh hiện tại đang tăng năng suất và thúc đẩy sự cộng tác. Dữ liệu được xử lý dễ dàng với cơ sở dữ liệu tiên tiến và các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng. Và việc giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và có thể truy cập được là phần mềm sao lưu và khôi phục dữ liệu tinh vi nhưng dễ quản lý hiện nay. Đó chỉ là sự khởi đầu. Để đáp ứng xu hướng ngày nay, các chuyên gia phần mềm của VF&T dễ dàng triển khai các giải pháp quản lý thiết bị di động, phân tích dữ liệu lớn và phát triển ứng dụng.

Cho dù bạn đang mua phần mềm mới hay muốn nâng cấp phần mềm bạn đã sử dụng, bạn có thể tin tưởng vào các chuyên gia phần mềm của VF&T để trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và giúp bạn tìm thấy những ứng dụng hiệu quả nhất.

  • Ứng dụng kinh doanh
  • Bảo vệ dữ liệu Bảo mật
  • Bảo vệ dữ liệu Sao lưu/Phục hồi
  • Quản lý thiết bị di động
  • Ảo hóa máy chủ
  • Xuất bản sáng tạo
  • Quản lý tài sản phần mềm
  • Các tính năng của phần mềm

Dịch vụ cấu hình và tích hợp

Hợp lý hóa việc triển khai và tích hợp các thiết bị di động mới vào tổ chức CNTT của bạn bằng cách tận dụng các dịch vụ VF&T. Bất kể yếu tố hình thức và nền tảng nào, hệ thống đều có thể được cấu hình sẵn dựa trên thông số kỹ thuật của bạn.

Các trung tâm tích hợp và cấu hình của VF&T được trang bị để hỗ trợ tất cả các dịch vụ của chúng tôi và có vị trí chiến lược để đẩy nhanh việc giao hàng. Và với việc kiểm tra kiểm soát chất lượng tại chỗ, tính chính xác và đầy đủ của công việc được thực hiện sẽ được đảm bảo.

• Lắp đặt linh kiện
• Cấu hình phần cứng tùy chỉnh
• Cài đặt và cấu hình phần mềm
• Hình ảnh tùy chỉnh
• Kích hoạt thiết bị
• Gắn thẻ tài sản
• Thu thập và báo cáo số sê-ri

Nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT của bạn với các giải pháp cho thuê ngắn và dài hạn của VFT. Ứng dụng ngay công nghệ bạn cần mà không cần phải trả trước toàn bộ chi phí.
Tìm hiểu thêm