Hệ thống theo dõi và nhận dạng máy tính xách tay dựa trên đám mây và RFID của VF&T giúp các tổ chức xác định đúng người mang đúng máy tính xách tay vào và ra khỏi cơ sở. Với Cổng IoT của VF&T, hệ thống có thể theo dõi và theo dõi Máy tính xách tay và Tài sản CNTT cùng với những người giám sát tương ứng trực tuyến-ngoại tuyến trong thời gian thực.

Những lợi ích

Online-Offline Real-time traceability.

Trực tuyến-Ngoại tuyến Truy xuất nguồn gốc thời gian thực.

Increase in productivity of custodian with faster authentication.

Tăng năng suất của người giám sát với xác thực nhanh hơn.

Automatically keeps a log of all movements of laptops and custodians.

Tự động ghi lại mọi hoạt động của máy tính xách tay và người giám sát.

RFID Laptop Tracking

Bảo mật tài sản CNTT là điểm quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức nào để tránh mất dữ liệu không cần thiết và rò rỉ chiến lược. Do đó tài sản CNTT có rất nhiều tầm quan trọng đối với các công ty. Một thực tế rõ ràng là khi các tổ chức phát triển lớn hơn, cần phải chú trọng nhiều hơn đến việc sử dụng các phương pháp tự động để theo dõi, theo dõi, ghi nhật ký và báo cáo về sự di chuyển của các tài sản quan trọng của tổ chức. Theo dõi tài sản hiệu quả bắt đầu bằng việc lắp đặt thẻ RFID và các hệ thống cho phép theo dõi tài sản cũng như các giải pháp phần mềm của VF&T giúp hợp lý hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu. Giải pháp theo dõi tài sản của VF&T sẽ giúp bạn chọn thẻ theo dõi tài sản và chức năng phần mềm tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của công ty bạn. Theo dõi tài sản cố định RFID đã là một cách sử dụng RFID hấp dẫn trong các doanh nghiệp vừa và lớn và 500 tập đoàn may mắn.

Các tổ chức có nhiều lối vào/ra gặp khó khăn trong việc đảm bảo những người không có thẩm quyền không mang theo máy tính xách tay của công ty ra đi. Sẽ không thực tế nếu kiểm tra thực tế từng nhân viên tại cổng để đảm bảo họ không mang theo Máy tính xách tay của công ty mà không được cấp cho họ – hãy tưởng tượng những hàng dài người xếp hàng!

Bảo mật tài sản CNTT là điểm quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức nào để tránh mất dữ liệu không cần thiết và rò rỉ chiến lược. Do đó tài sản CNTT có rất nhiều tầm quan trọng đối với các công ty. Một thực tế rõ ràng là khi các tổ chức phát triển lớn hơn, cần phải chú trọng nhiều hơn đến việc sử dụng các phương pháp tự động để theo dõi, theo dõi, ghi nhật ký và báo cáo về sự di chuyển của các tài sản quan trọng của tổ chức. Theo dõi tài sản hiệu quả bắt đầu bằng việc lắp đặt thẻ RFID và các hệ thống cho phép theo dõi tài sản cũng như các giải pháp phần mềm của VF&T giúp hợp lý hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu. Giải pháp theo dõi tài sản của VF&T sẽ giúp bạn chọn thẻ theo dõi tài sản và chức năng phần mềm tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của công ty bạn. Theo dõi tài sản cố định RFID đã là một cách sử dụng RFID hấp dẫn trong các doanh nghiệp vừa và lớn và 500 tập đoàn may mắn.

Các tổ chức có nhiều lối vào/ra gặp khó khăn trong việc đảm bảo những người không có thẩm quyền không mang theo máy tính xách tay của công ty ra đi. Sẽ không thực tế nếu kiểm tra thực tế từng nhân viên tại cổng để đảm bảo họ không mang theo Máy tính xách tay của công ty mà không được cấp cho họ – hãy tưởng tượng những hàng dài người xếp hàng!

Phát hiện tài sản / máy tính xách tay trái phép có thể tạo Báo động với các tích hợp Chỉ báo tháp, SMS, Email và Đầu ghi video (DVR).

Hệ thống theo dõi máy tính xách tay VF&T là một giải pháp đa xử lý, dựa trên RFID giúp duy trì theo dõi các chuyển động của Tài sản trên máy tính xách tay và được gắn thẻ trong tổ chức để đảm bảo không có người trái phép nào đi ngang qua với tài sản của công ty và theo dõi kỹ thuật số mọi phát hiện tại RFID đã triển khai vùng. Hệ thống theo dõi máy tính xách tay và tài sản giúp các tổ chức duy trì quyền kiểm soát chuyển động của máy tính xách tay của họ.

On Alarm Audio-Visual Indication via Tower Light

Khi báo động Nghe nhìn
Chỉ báo qua đèn tháp

On Alarm Audio-Visual Indication via Tower Light

SMS tới người được ủy quyền
Chủ sở hữu máy tính xách tay

On Alarm Audio-Visual Indication via Tower Light

Gửi email tới người được ủy quyền
Chủ sở hữu máy tính xách tay

On Alarm Audio-Visual Indication via Tower Light

Giao diện với CCTV để bắt đầu
ghi âm – Trước và Sau Sự kiện

RFID based laptop tracking

RFID được sử dụng trong theo dõi máy tính xách tay để Giám sát và theo dõi chuyển động của máy tính xách tay cũng như xác định chủ sở hữu và người dùng máy tính xách tay bằng ảnh. Ngoài ra, ngoài việc xác định những sai lệch so với vị trí hoặc điều kiện dự kiến, kích hoạt cảnh báo dựa trên ngoại lệ hoặc thông báo cảnh báo cụ thể, truy cập dữ liệu lịch sử để xác định và loại bỏ các tắc nghẽn trong hoạt động, duy trì Kho lưu trữ và lịch sử để Xác minh máy tính xách tay của nhân viên tại mỗi trạm kiểm tra với Tự động chặn hành vi xâm phạm và truy cập trái phép bằng Thông báo và khám phá tài sản theo thời gian thực.

Auto tracking at every RF Detection Point


Bàn xác thực cơ sở RFID


Bàn xác thực máy tính xách tay

Thiết lập RFID dựa trên Bàn / Bàn có thể được sử dụng cho máy tính xách tay Nhận dạng và giám sát tại các điểm giao nhau chuyển động và thiết lập tương tự có thể giúp xác định chủ sở hữu và người dùng máy tính xách tay hoặc bất kỳ tài sản nào khác của công ty bằng ảnh và các chi tiết khác trên màn hình. Ngoài ra, ngoài việc xác định những sai lệch so với vị trí hoặc điều kiện dự kiến, hệ thống có thể hỗ trợ cảnh báo dựa trên ngoại lệ hoặc thông báo cảnh báo cụ thể theo cài đặt được định cấu hình trước. Phần mềm giúp duy trì Kho và lịch sử xác minh máy tính xách tay, di chuyển tài sản và cũng có thể giám sát các nhân viên tại mỗi điểm kiểm tra. Tự động chặn truy cập trái phép bằng tính năng Khám phá và thông báo tài sản theo thời gian thực thông qua phương tiện điện tử và kỹ thuật số hỗ trợ cơ sở cảnh báo và bảng điều khiển theo thời gian thực.

Phát hiện khu vực của một tài sản có thể là một chức năng quan trọng theo nhiều cách vì văn phòng công ty, nhà máy, nhà máy, v.v. cần biết vị trí gần đây của các vật phẩm có thể di chuyển được. Công nghệ phát hiện vị trí biết cuối cùng dựa trên RFID và giám sát tài sản TRỰC TIẾP với bảng điều khiển ngày nay giúp nhiều công ty và công ty giải quyết các yêu cầu theo dõi. Công nghệ RFID là công nghệ nhận dạng tự động sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến mà không cần bất kỳ đường ngắm nào để xác định, phát hiện và theo dõi nhiều đối tượng khác nhau bao gồm con người, phương tiện, hàng hóa và tài sản. Công nghệ RFID chủ động cho phép khả năng theo dõi và phát hiện ngoại lệ đối với các tài sản có yêu cầu phải biết mục không bị phát hiện đối với một vùng cụ thể. Giúp nhận biết khi có vật phẩm di chuyển ra khỏi khu vực được phép mà không thông báo cho hệ thống hoặc cơ quan chức năng.

Hệ thống theo dõi tài sản có hai
chức năng riêng biệt

Chức năng chính của
Hệ thống theo dõi tài sản RFID

  • Nhận dạng Máy tính xách tay hoặc bất kỳ tài sản được gắn thẻ RFID nào khác với thông tin chi tiết được lưu trong ứng dụng.
  • Xác thực thiết bị và tài sản có độ an toàn cao dựa trên các quyền đã đặt.
  • Theo dõi chuyển động tài sản bằng tay hoặc tự động với các bản ghi phát hiện.
  • Tại bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo ngoại lệ nào cũng có thể được kích hoạt cục bộ hoặc ở cấu hình logic tương ứng.
  • Cho phép loại bỏ sự khác biệt giữa thông tin logic và xác minh hàng tồn kho vật lý.
  • Dựa trên khả năng phát hiện RFID, chúng tôi có thể Tìm kiếm-Định vị tài sản bằng ứng dụng cầm tay VF&T thân thiện với người dùng.
  • Chúng tôi có thể tạo báo cáo và có tất cả thông tin trên bảng điều khiển thời gian thực và thậm chí nó có thể được tùy chỉnh cho ngành dọc cụ thể hoặc cho một yêu cầu cụ thể.