“4r-School” dựa trên đám mây và RFID của VF&T là một giải pháp dùng để đọc ID học sinh và các chi tiết liên quan khác qua giao diện RFID có thể đọc được bằng máy sử dụng Cổng IoT, Điện thoại di động/Thiết bị cầm tay. Hệ thống ghi lại các sự kiện như Đón tại nhà, Đưa tại trường, Đón tại trường, Đưa đón tại nhà và Vào/ra trường để tạo báo cáo trực tuyến về nơi ở của học sinh.

Child Custody Tracking

Lợi ích của Hệ thống theo dõi quyền nuôi con của VF&T

  • Kiểm soát hoàn toàn và ghi lại việc giám hộ học sinh từ đó cho phép theo dõi hiệu quả.
  • Báo cáo theo thời gian thực mà không cần can thiệp thủ công.
  • Hoàn toàn linh hoạt về phân bổ phương tiện, người phục vụ và tuyến đường.
  • Nhận dạng an toàn và bảo mật của học sinh.