Mỗi nhà sản xuất/bán lẻ đồ trang sức đều phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì và quản lý hàng nghìn mặt hàng trang sức trong một cửa hàng. Đây thường là một quy trình hoàn toàn thủ công, đòi hỏi phải xử lý riêng từng mặt hàng trang sức, do đó rất tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Jewellery Tracking

Theo dõi đồ trang sức Những món đồ trang sức thường rất nhỏ nên việc đếm và hiển thị thông tin chi tiết về những món đồ nhỏ bé đó có thể là một nhiệm vụ khá khó khăn. Với hệ thống VF&T Shell có thể quét và đếm Đồ trang sức và với VF&T Write, hệ thống có thể hiển thị chi tiết về Đồ trang sức.

Hệ thống dựa trên đám mây và RFID của VF&T kết hợp với phần mềm theo dõi dựa trên IoT, hứa hẹn sẽ cắt giảm chi phí vận hành. Hơn nữa, hệ thống trang sức RFID được thiết kế tốt sẽ mở ra những cơ hội mới trong việc thu thập xu hướng khách hàng cho doanh nghiệp bán lẻ trang sức. Với dữ liệu thời gian thực như vậy, chủ doanh nghiệp trang sức có thể thực hiện “những thay đổi” đối với không gian bán lẻ của mình và nhận được phần thưởng là doanh số bán hàng được cải thiện.