RFID in Aviation

RFID + MÃ VẠCH
Công nghệ theo dõi hành lý

  • Tuân thủ IATA 753 bằng giải pháp chi phí thấp nhất.
  • Giảm chi phí xử lý sai hành lý.
  • Nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
  • Tăng thông lượng, giảm độ trễ.
  • Thực hiện một giải pháp nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy.