Theo sáng kiến ​​Thành phố thông minh, các Tổng công ty Thành phố chịu trách nhiệm thu gom, phân loại, vận chuyển, đổ rác và xử lý rác thải thành phố được thu thập từ nhà này sang nhà khác và nền tảng Quản lý chất thải rắn dựa trên đám mây và RFID của VF&T với các thành phần IoT giúp các Tập đoàn Thành phố trong từng giai đoạn đạt được giống nhau.

Solid Waste Management

Những bài học chính của Giải pháp VF&T

 • Thông tin chính xác với ít nỗ lực hơn và chi phí lao động thấp hơn.
 • Khả năng hiển thị thời gian thực của kho và vị trí của thiết bị.
 • Tình trạng thực tế các thùng rác được thu gom trên toàn thành phố.
 • Đơn giản hóa quá trình giao hàng bằng cách tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót của con người và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
 • Giảm thủ tục giấy tờ bằng cách sử dụng công nghệ RFID.
 • Thẻ RFID thùng rác đơn giản hóa việc thanh toán dịch vụ và hỗ trợ thực hiện lập hóa đơn dựa trên ưu đãi.

Gắn thẻ RFID trên các thiết bị khác nhau

Thùng thu gom tận nhà

Solid Waste Management

Thùng lưu trữ cố định

Người thu gom rác /
Máy đầm

Tự động

Tổng quan về giải pháp

Xe thu gom rác

Việc quản lý chất thải rắn là cần thiết để duy trì một môi trường sạch sẽ và lành mạnh. Chất thải rắn có nghĩa là rác thải, rác thải, bùn thải từ bất kỳ nhà máy xử lý nước thải nào hoặc bất kỳ loại chất thải công nghiệp nào. Với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, vấn đề quản lý chất thải rắn đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng. Ngoài ra, chi phí cho quá trình này cũng rất cao. Người ta thường quan sát thấy rằng hầu hết mọi lúc, tầm quan trọng của việc giảm sản xuất chất thải rắn hơn là xử lý và tái chế thích hợp.

Ngày nay, các công nghệ cải tiến đang được sử dụng để hợp lý hóa toàn bộ quy trình quản lý chất thải rắn. Việc giới thiệu các giải pháp RFID trong quy trình này là một trong những cách sáng tạo như vậy. Việc sử dụng các giải pháp RFID đã mang lại những thay đổi ngoạn mục trong toàn bộ hệ thống quản lý chất thải rắn. Nó đã được xác định là một công cụ mạnh mẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu gom, xử lý và tái chế chất thải rắn.

VF&T đã và đang tạo nên làn sóng khắp cả nước nhờ các giải pháp Nhận dạng Tần số Vô tuyến hiện đại. Chúng tôi là nhà cung cấp thiết bị và giải pháp RFID hàng đầu ở Ấn Độ.

Solid Waste Management

Lợi ích của Hệ thống quản lý chất thải rắn của VF&T

 • Lập kế hoạch chuyến đi và lộ trình.
 • Trạng thái nhặt/thả thùng/trong sân/vệ sinh bằng GPS, RFID
 • Đầu đọc cầm tay và thẻ.
 • Trạng thái xe đang hoạt động/không hoạt động.
 • Xác nhận/Khiếu nại của Công dân.
 • Bảng điều khiển thời gian thực & Báo cáo MIS.
 • Thông tin chính xác với ít nỗ lực hơn và chi phí lao động thấp hơn.
 • Khả năng hiển thị thời gian thực của kho và vị trí của thiết bị.
 • Tình trạng thực tế các thùng rác được thu gom trên toàn thành phố.
 • Dễ dàng phục hồi xe bị mất hoặc bị đánh cắp.
 • Dễ dàng tính toán lộ trình di chuyển của xe chở rác và tự động ghi lại cho từng xe chở rác mà không cần sự tương tác của tài xế trên lộ trình lấy rác.
 • Báo cáo dữ liệu hiệu quả nhất, nhanh hơn, chính xác hơn. Không cần nhập dữ liệu thủ công.
 • Nó cho phép các chính quyền thành phố giám sát hoạt động của các nhà thầu phụ.
 • Cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc thu gom rác thải theo khối lượng.