Hệ thống tuần tra bảo vệ dựa trên đám mây và RFID của VF&T với giao diện RFID có thể đọc được bằng máy sử dụng Điện thoại di động/Thiết bị cầm tay là một hệ thống để ghi lại các đợt di chuyển của nhân viên trong nhiều tình huống khác nhau như nhân viên bảo vệ đang tuần tra khu nhà, kỹ thuật viên giám sát môi trường được kiểm soát khí hậu và cán bộ cải huấn kiểm tra khu vực sinh hoạt của tù nhân. Nó giúp đảm bảo rằng nhân viên thực hiện các vòng được chỉ định vào khoảng thời gian chính xác và có thể cung cấp hồ sơ vì lý do pháp lý hoặc bảo hiểm.

Guard Patrolling System

Lợi ích của Hệ thống tuần tra bảo vệ của VF&T

  • Dễ sử dụng.
  • Giúp công việc của người bảo vệ được liền mạch.
  • Hỗ trợ công nghệ NFC/HF, UHF.
  • Chắc chắn và mạnh mẽ.
  • Hỗ trợ cảnh báo địa phương bằng SMS và Email.