Hệ thống theo dõi ống cuộn dựa trên đám mây và RFID của VF&T cho phép các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất và nhiều nhà máy công nghiệp đang xây dựng khác theo dõi các ống cuộn ngay từ giai đoạn sản xuất cho đến khi lắp đặt.

Spool Tracking System

Việc lắp đặt các cuộn cuộn là một trong những phần không thể thiếu trong quá trình vận hành và bất kỳ sự chậm trễ nào về tính sẵn có của các cuộn cuộn tại chỗ đều có thể làm tăng thêm chi phí. Để giảm thời gian, công sức và chi phí, cần có một cơ chế quản lý hiệu quả để theo dõi và giám sát bộ đệm theo thời gian thực. Với Cổng IoT và thiết bị cầm tay, nền tảng Theo dõi ống cuộn của VF&T cho phép các cuộn được tự động xác định khi chúng được vận chuyển, nhận và cập nhật vào hệ thống mà không cần nhập dữ liệu thủ công.

Lợi ích của Hệ thống theo dõi ống chỉ của VF&T

  • Cải thiện năng suất và truy xuất nguồn gốc.
  • Theo dõi công việc và khả năng thu thập dữ liệu ‘thời gian thực’.
  • Kiểm soát hàng tồn kho tốt hơn.
  • Giảm sự cố và chi phí liên quan đến việc gửi sản phẩm không chính xác đến địa điểm

dự án