People & Personnel Tracking

Ngày nay nhu cầu theo dõi mọi người trong cơ sở ngày càng tăng. Hệ thống dựa trên IoT, đám mây và RFID của VF&T có thể giúp xác định người ở các điểm ra/vào khác nhau, từ đó cho phép hệ thống biết tổng số người có mặt ở các tầng và địa điểm khác nhau. Hệ thống của VF&T sẽ giúp ban quản lý giải quyết mọi tình huống khẩn cấp cần sơ tán.

Lợi ích của Hệ thống theo dõi con người của VF&T

  • Tự động theo dõi và hiển thị dựa trên vùng.
  • Tự động giám sát hồ sơ phát hiện người/vào/ra.
  • Theo dõi khách truy cập và giám sát kiểm soát truy cập ở các khu vực được bảo mật cao.
  • Có thể giúp ích cho việc ứng phó khẩn cấp và sơ tán.
  • Số người theo thời gian thực trên mỗi tầng và các địa điểm khác