Chuỗi cung ứng bao gồm nhiều tầng bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng cuối cùng. Kho chỉ đơn giản là khu vực lưu trữ nơi các tổ chức lưu trữ các sản phẩm khác nhau nhận được từ nhà cung cấp và là một phần của chuỗi cung ứng. RFID đóng vai trò chính trong việc nâng cao hệ thống kiểm soát phản ứng nhanh hơn cho chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng hiển thị hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Supply Chain & Warehouse Management

Với hệ thống dựa trên IoT, đám mây và RFID của VF&T, các tổ chức có thể tự động hóa các tác vụ quan trọng diễn ra trong quá trình nhận và vận chuyển. Hệ thống VF&T đảm bảo nhận dạng sản phẩm ngay lập tức và cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với các mặt hàng trong kho, do đó tăng hiệu quả của các hoạt động nhận dạng và xác nhận, giảm thiểu lỗi của con người.

VF&T đã thực hiện một nghiên cứu cho một trong những công ty có chuỗi cung ứng lớn nhất về việc gắn thẻ và theo dõi cấp độ mặt hàng ở nhiều cấp độ khác nhau và hoạt động DC. Dự án đã mang lại cho chúng tôi những kết quả và thành công tuyệt vời để khách hàng quyết định các giải pháp Công nghệ RFID và VF&T. Các nghiên cứu đã giúp khách hàng đạt được tất cả các KPI của mình. Dưới đây là những lợi ích mà hệ thống đã mang lại.

Giá đỡ có pallet

Cổng RFID

Thiết bị cầm tay

Xe nâng có bộ phận RFID

Màn hình LED

Quản lý chuỗi cung ứng là quản lý dòng hàng hóa và dịch vụ, bao gồm việc di chuyển và lưu trữ nguyên liệu thô, tồn kho sản phẩm dở dang và thành phẩm từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ. Vì quy trình này có thể rất rộng rãi nên các công ty luôn tìm cách quản lý tất cả các khía cạnh của nó và đổi lại giảm tổn thất và hao hụt cùng nhiều thứ khác.

Hiện tại, các công ty trên toàn thế giới đang sử dụng công nghệ RFID để Quản lý chuỗi cung ứng trong toàn bộ quy trình của chuỗi cung ứng, cho phép họ có khả năng hiển thị từ đầu đến cuối. Dưới đây là một số lợi ích của việc triển khai RFID trong quy trình quản lý chuỗi cung ứng.

LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KHO VF&T

  • Giảm sự co ngót và ăn cắp.
  • Giảm tổng thời gian đặt hàng cho đến khi giao hàng
  • Giảm việc xử lý vật liệu
  • Cho phép kiểm tra kệ, hộp và pallet ở trên mà không cần tiếp xúc bằng mắt
  • Tăng cường sử dụng không gian cho nhà kho
  • Tăng hiệu quả hoạt động và năng suất tại các trung tâm phân phối và kho bãi
  • Giảm tổn thất do tồn kho và chi phí tồn kho

Tốc độ và nhận dạng là những hứa hẹn của RFID trong kho hàng và chuỗi cung ứng. Độ chính xác của hàng tồn kho thường hơi thấp nên các kho hàng và DC có thể cải thiện nhiều bằng tính năng theo dõi RFID. Họ cũng có thể cải thiện tốc độ của các hoạt động trong quy trình và hiểu biết về từng bước của quy trình cũng như từng lô hàng. Tốc độ nhận sản phẩm hỗ trợ RFID trong nước, tốc độ tiến hành đếm chu kỳ và tốc độ xử lý gửi đi sẽ nhanh hơn và chính xác hơn nhiều với các giải pháp VF&T và nền tảng tích hợp cho chuỗi cung ứng.

CẢI TIẾN VÀO

Với sự tích hợp và quen thuộc với các sản phẩm RFID, vật liệu có thể được dỡ lên xe tải, đi qua đầu đọc (đầu đọc cố định, thiết bị cầm tay, Vỏ và Dây đai VF&T) và được đưa vào kho chỉ trong vài giây.

CẢI TIẾN XỬ LÝ

Có thể định vị từng sản phẩm cụ thể, tìm sản phẩm bị thất lạc và có thể kiểm tra thùng hàng trong kho nhanh hơn.

CẢI TIẾN NGOÀI

Có thể nắm bắt được lỗi ở cấp độ thùng carton trước khi lắp ráp pallet và ở cấp độ pallet trước khi vận chuyển ra khỏi cửa.

TÍCH HỢP KHÁC

RFID có thể được tích hợp với SAP, ERP, WMS, v.v. Lợi ích có thể được hiện thực hóa bằng một chương trình thí điểm riêng biệt, nhưng ROI sẽ tăng lên khi mức độ tích hợp tăng lên.

dự án