Bãi container thường khá rộng, trong đó vật liệu và container được di chuyển thường xuyên. Tương tự như vậy, có rất nhiều sai sót do con người gây ra khi xử lý số lượng lớn container phải được theo dõi theo địa điểm, thời gian hoặc ngày lấy hàng. Với hệ thống VF&T 4r (Đọc, Ghi, Báo cáo và Thời gian Thực), chúng tôi có một giải pháp hoàn chỉnh đã được chứng minh là có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu theo dõi container.

Container Tracking System

Hiện nay, tại hầu hết các Trạm hàng hóa container (CFS) hoặc Depot container nội địa (ICD), việc thu thập thông tin container đều được thực hiện thủ công và phụ thuộc vào công nhân hoặc thiết bị bán tự động. Sự thiếu hiệu quả và thiếu chính xác trong việc quản lý container trở thành trở ngại cho việc hiện thực hóa thông tin về logistics container. Một số công nghệ đã được thử nghiệm để giải quyết vấn đề này như xử lý ảnh, nhận dạng mẫu để xác định số container, tuy nhiên các phương pháp này chỉ đạt tỷ lệ nhận dạng 80 %-95% và khối lượng công việc của người lao động còn lớn. Trong bối cảnh này, chúng tôi giới thiệu công nghệ RFID, có thể được sử dụng để cải thiện tình hình. Công nghệ RFID này có thể được sử dụng để theo dõi vị trí của các container, giúp hiển thị rõ hơn dữ liệu hoạt động và cải thiện quy trình kinh doanh và kiểm soát.

Người quản lý bãi có thể đạt được khả năng hiển thị theo thời gian thực về vị trí, lối vào, lối ra và chuyển động trong sân của mọi container mà họ chịu trách nhiệm.

Container Tracking System

Hệ thống theo dõi container VF&T 4r đang được phát triển và triển khai cho:

 • Xác định vị trí và xác định các container xếp chồng lên nhau trong bãi để thu hồi nhanh hơn với độ chính xác +/- một container.
 • Giảm thiểu việc sử dụng không đúng mức bãi container do không nhìn thấy được các bãi trống để nâng cao năng suất.
 • Giảm thiểu việc di chuyển container dư thừa từ vị trí này sang vị trí khác trong bãi bằng cách cải thiện hoạt động xếp và lấy container.
 • Giảm tình trạng ùn tắc nặng nề tại các bến container gây chậm trễ trong việc định vị, nhận dạng container.
 • Tăng khả năng hiển thị dẫn đến sự hài lòng của khách hàng.
 • Xác định tính sẵn có của không gian theo thời gian thực.
 • Giúp bộ phận Điều hành hợp lý hóa quy trình xác định, theo dõi, tìm kiếm các container ra khỏi Cảng, vào cổng bãi, di chuyển trong bãi và ra khỏi bãi.
 • Trao quyền cho CHA xác định vị trí vùng chứa (+/- một vùng chứa) trên Web để tạo dựng niềm tin và duy trì tính minh bạch.
 • Trang bị cho người dùng khả năng nhận dạng công nghệ thu thập dữ liệu để tự động hóa các giao dịch thủ công.
 • Tạo báo cáo MIS theo thời gian thực để chủ động đưa ra quyết định.
 • Hệ thống này cũng có thể được tích hợp với ERP như CFS-MAG và bất kỳ phần mềm quản lý CFS/ICD/Yard nào khác.

Cần cẩu được bảo vệ theo hệ thống RFID

Fork Lift
Xe nâng
Fork Lift
RTG
Side Lifter
Máy nâng bên
Reach Stacker
Reach Stacker
Container Search Screen

Màn hình tìm kiếm vùng chứa

RFID Tagging to Container at Yard IN Gate

Gắn thẻ RFID vào container tại cổng Yard IN