Hệ thống kiểm soát truy cập VF&T được thiết kế để hoạt động liền mạch với cơ sở hạ tầng và hệ thống hiện có của bạn. Nó được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất để cung cấp các giải pháp bảo mật tiên tiến.

Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát truy cập

Bảo mật Kiểm soát truy cập điện tử có thể được chứng minh là một cách hiệu quả để kiểm soát quyền truy cập cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ, vừa và quốc gia nào và hệ thống của chúng tôi sẽ giúp

  • Để đảm bảo khuôn viên của bạn chỉ được truy cập bởi nhân viên có thẩm quyền
  • Để giám sát các cơ sở quan trọng của doanh nghiệp của bạn

Kiểm soát truy cập đáng tin cậy

Hệ thống kiểm soát truy cập của chúng tôi sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo niềm tin rằng tài sản, tài nguyên và con người quý giá được bảo mật và bảo vệ.

  • Quyền truy cập đáng tin cậy, dành cho đúng người vào đúng thời điểm
  • Môi trường an toàn cho nhân viên, du khách và nhà thầu
  • Sự tiện lợi của người dùng và tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua các giải pháp di động tích hợp
  • Tăng khả năng hiển thị, với chức năng giám sát và kiểm soát chi phí theo thời gian thực
  • Bảo vệ đầu tư thông qua các giải pháp có thể mở rộng và hướng tới tương lai
  • Yên tâm, với sự hỗ trợ chuyên nghiệp, được cá nhân hóa từ ý tưởng đến thực hiện

Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm thiết kế và phát triển cùng với đội ngũ thành thạo có thể tùy chỉnh hệ thống bảo mật theo nhu cầu, bạn có thể tin tưởng vào Giải pháp kiểm soát truy cập VF&T.

LỰA CHỌN ĐẦU ĐỌC KIỂM SOÁT TRUY CẬP PHÙ HỢP

Kiểm soát truy cập nhiều cửa HF RFID

Kiểm soát truy cập sinh trắc học

Kiểm soát truy cập RFAC