ETC & PAYMENT

VF&T là công ty tiên phong đạt được chứng chỉ của Hiệp hội Nghiên cứu Ô tô Ấn Độ (ARAI) và chứng chỉ của Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Ấn Độ (NPCI) cho Nhãn/Thẻ RFID Kính chắn gió UHF (FASTag) theo Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc, Chính phủ Ấn Độ.

VF&T đã tích hợp API mã hóa cho một số ngân hàng hàng đầu cũng như các ngân hàng thanh toán hàng đầu trong nước.

Nó cũng là nhà cung cấp thẻ và dịch vụ mã hóa cho các ngân hàng này. Khách hàng ngân hàng của họ kiểm soát hơn 90% giao dịch ETC trong nước và VF&T cung cấp khoảng 70% nhu cầu FASTag của ngân hàng.

Encryption API for some of the top banks
FASTag

FASTag sẽ được sử dụng cho một số ứng dụng khác như đỗ xe, bảo hiểm, chứng chỉ thể lực, thực thi pháp luật, v.v. ngoài việc thu phí. VF&T đang trong quá trình phát triển các ứng dụng này trên FASTag bằng API của NPCI.

VF&T dự định tiếp tục giữ vững vị trí của mình với nhóm khách hàng ngân hàng với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ số một trên FASTag và đang phát triển ứng dụng vé đỗ xe để cung cấp thông qua Ngân hàng.

VF&T cũng đang khám phá khả năng trở thành đối tác phát hành FASTag với một số ngân hàng hàng đầu.

Về mặt thanh toán, VF&T đã hoạt động trên các ứng dụng CUG của Ngân hàng trên giao diện RFID & NFC.

CUG applications
Many highways are currently using the RFID

Nhiều đường cao tốc hiện đang sử dụng thiết lập RFID tại làn thu phí do VF&T triển khai. Cho đến nay VF&T đã thực hiện ETC cho hàng trăm làn ETC.