Chúng tôi hợp tác với các Thương hiệu Hệ thống Báo cháy và An toàn Phòng cháy chữa cháy Nổi tiếng Thế giới và cung cấp Thiết kế và Triển khai hoàn chỉnh theo yêu cầu của bạn.

Bộ phận Thiết kế Kỹ thuật của chúng tôi có khả năng xử lý tất cả các quy mô của các dự án lớn cho dù đó là các dự án Khu dân cư, Khách sạn, Bệnh viện, Thương mại hay Tòa nhà Công nghiệp .

Các sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các Phê duyệt Phòng vệ Dân sự theo Thông số kỹ thuật của các Quốc gia Vùng Vịnh, cũng như các phê duyệt quốc tế.

Mẫu bố cục triển khai