Chấm dứt các mối đe dọa kinh doanh

Khi nói đến bảo mật, các tổ chức phải đối mặt với những thách thức trong việc ngăn chặn, phát hiện và khắc phục.

Để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi, cần có cơ sở hạ tầng bảo mật thông minh, có thể mở rộng và tập trung vào mối đe dọa. VF&T có thể giúp bạn đánh giá, thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng bảo mật mạnh mẽ mang lại khả năng bảo vệ không ngừng nghỉ và giúp duy trì sự tuân thủ quy định.

  • Cải thiện tình trạng bảo mật và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng hiện có
  • Áp dụng cách tiếp cận toàn diện để quản lý vòng đời bảo mật
  • Duy trì kế hoạch ứng phó sự cố theo định hướng kinh doanh

Chứng chỉ

  • Chứng nhận Cơ bản về Bảo mật GIAC (GSEC)
  • Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin được chứng nhận (CISSP)
  • Điều tra viên pháp y về hack được chứng nhận (CHFI)
  • Hacker có đạo đức được chứng nhận (CEH)
  • Chuyên gia mạng được chứng nhận của Cisco (CCNP)
  • Chuyên gia triển khai nâng cao được chứng nhận của IBM

Giải pháp an ninh mạng

Tường lửa mới, công nghệ Quản lý mối đe dọa thống nhất (UTM) và nâng cấp tài sản hiện có
Giám sát và quản lý nhiều ứng dụng liên quan đến bảo mật và các thành phần cơ sở hạ tầng thông qua một bảng điều khiển quản lý duy nhất

Giải pháp bảo vệ mối đe dọa nâng cao
Giải pháp phần mềm hoặc thiết bị sử dụng danh tiếng, giao thức và phân tích nguồn để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa nâng cao mà các biện pháp kiểm soát hiện có không thể phát hiện được

Giải pháp bảo mật đám mây

Giải pháp ngăn ngừa mất dữ liệu
Phát hiện các hành vi truyền dữ liệu/lọc dữ liệu tiềm ẩn và ngăn chặn chúng khi đang sử dụng, đang di chuyển hoặc đang nghỉ ngơi.

Giải pháp bảo mật web và email
Bảo mật tài khoản email dựa trên đám mây hoặc duyệt web khỏi các mối đe dọa bên ngoài

Giải pháp bảo mật di động

Giải pháp bảo vệ thiết bị di động
Bảo mật các điểm cuối di động và bảo vệ khỏi mất dữ liệu thông qua việc ngăn chặn, phát hiện và khắc phục sự lây nhiễm vi-rút và phần mềm độc hại. Có thể bao gồm việc quản lý thiết bị di động cho đến cài đặt cấu hình và chương trình cơ sở của thiết bị cùng với việc quản lý tất cả các ứng dụng, dữ liệu ứng dụng và nội dung di động.

Đối tác nổi bật

Các nhãn hiệu khác