Số hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất sản xuất và đảm bảo hoạt động liên tục trong các nhà máy sản xuất điện tử. Do các yếu tố như thiết lập nhiều hệ thống con, dòng nguyên liệu phức tạp và hoạt động sản xuất phức tạp, các nhà máy này đòi hỏi sự quản lý toàn diện và hiệu quả.

Giải pháp Sản xuất Điện tử của VF&T cung cấp khả năng giám sát từ đầu đến cuối về an ninh vật lý và quy trình làm việc, nâng cao khả năng hiển thị, khả năng kết nối và hiểu biết sâu sắc về quản lý nhà máy.

Quản lý truy cập hiệu quả cho khu vực bảo vệ chống phóng tĩnh điện (EPA)

Kiểm soát chặt chẽ đồ vật vào ra khỏi khu vực, bao gồm các vật kim loại và thiết bị di động có thể gây ra ESD. Hỗ trợ các mức phòng chống ESD khác nhau phù hợp với từng vai trò công việc. Nâng cao tính an toàn và thuận tiện trong vận hành.

Kiểm soát truy cập nhân sự thuận tiện

Quản lý ra vào chính xác cho cả nhân viên và khách thăm quan. Hỗ trợ đăng ký khách thăm quan hiệu quả, và kiểm soát nghiêm ngặt các khu vực trọng yếu trong nhà máy.

Xưởng sản xuất thực tế tăng cường (AR)

Tạo một “thực tế ảo tại chỗ” (on-site reality) thông qua các thiết bị AR. Cải thiện tính trực quan, cho phép người dùng theo dõi tình trạng thiết bị, nâng cao khả năng nắm bắt hiệu suất sản xuất.