Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, các Nhà máy Hóa chất gặp phải những thách thức phức tạp đòi hỏi các biện pháp quản lý và an ninh nghiêm ngặt. Giải pháp Công nghiệp Hóa chất của VF&T tăng cường an ninh cơ sở, đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động và duy trì các quy trình sản xuất không bị cản trở, hỗ trợ sản xuất an toàn, nhanh chóng và hiệu quả cho các nhà máy hóa chất trong bối cảnh có các yếu tố nguy hiểm và hoạt động phức tạp.

Bảng điều khiển AR trực quan hóa việc quản lý bảo mật

Giải pháp Tương tác thực tế tăng cường của VF&T tăng cường quản lý bảo mật với nhận thức toàn diện, kiểm tra chi tiết hiệu quả, tính tương tác cao và khả năng hiển thị tuyệt vời.

Hình ảnh nhiệt bảo vệ cơ sở và doanh nghiệp

Giải pháp Đo nhiệt độ công nghiệp VF&T cho phép bảo trì phòng ngừa và phát hiện chủ động trong các tình huống có rủi ro cao như thiết bị điện, lưu trữ vật liệu nguy hiểm và mức bồn chứa, đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn và giảm thời gian ngừng hoạt động.

Kiểm tra công nghiệp thúc đẩy hiệu quả hoạt động

Giải pháp kiểm tra thông minh của VF&T kết hợp AI với hình ảnh video để kiểm tra từ xa và tại chỗ hiệu quả, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.