Depot tuyến 1 Bến Thành – Suối Tiên tọa lạc tại phường Long Bình, thành phố Thủ Đức với diện tích khoảng 27,4 ha. là trung tâm điều hành, bảo trì tàu tuyến 1 đến năm 2040. Bao gồm các tòa nhà vận hành và bảo trì; xưởng chính bảo dưỡng tàu; cơ sở hạ tầng để bảo trì các thiết bị đường sắt khác, hệ thống điện, tín hiệu và thông tin liên lạc; bãi đỗ tàu; trạm làm sạch tàu; mạng lưới đường nội bộ trong và ngoài khu vực; và khu văn phòng.